เกี่ยวกับ ACES

Asian Captive Elephant Standards เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อที่มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับองค์กรใด ๆ ทำให้มีความเชื่อถือได้ และโปร่งใส ระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวัสดิภาพช้างเลี้ยง แนวทางมารตฐานปางช้างของเราได้รับการพัฒนาขึ้นในปี 2558 และหลังจากการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องช้างเลี้ยงนั้น เราได้พัฒนาเกณฑ์ปางช้างที่มีความเข้มงวดมากว่า 190 ข้อ เกณฑ์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งใน และต่างประเทศ ด้านการจัดการดูแลช้าง การดูแลสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ เป้าหมายของเราคือการรับประกันสวัสดิภาพช้างเลี้ยงในเอเชีย ไปพร้อม ๆ กับการตอบสนองความต้องการของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว 

 

สวัสดิการของช้างเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการท่องเที่ยวกับช้าง เรามีส่วนร่วม สนับสนุน และเสริมสร้างบทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการให้บริการเรื่องมารตฐานการดูแลช้างที่เป็นเลิศ

เราเชื่อในการสื่อสารด้วยความเคารพในความเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับปางช้างต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ ความสามัคคี หรือเป็นการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวกับช้างที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นเกิดความยั่งยืน เราเลือกที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนมากกว่าการต่อต้าน ฯ

รับชม นิโคลัส ดูโบรคาร์ด ผู้ร่วมก่อตั้ง Asian Captive Elephant Standards อธิบายการริเริ่มก่อตั้ง รวมไปถึงการออกแบบมารตฐาน และค่านิยมของบริษัท

All Videos

All Videos

ดูตอนนี้

“ฉันรู้ดีว่าต้องมีปางช้างที่ดีอยู่บนโลกนี้อยู่แล้ว แต่ใคร ๆ ก็สามารถโฆษณา และทำโบรชัวร์ที่ดีได้ การรับรองจาก ACES จะช่วยให้คุณไม่เกิดความสับสนในการเลือกปางช้างที่ดี มีคุณภาพ”

ลูซี่ เวียดนาม