การรับรองและมาตรฐาน

มาตรฐานสวัสดิภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั้นมีความสำคัญต่อสวนสัตว์หรือสถานที่เที่ยวชมสัตว์ในยุคปัจจุบัน Asian Captive Elephant Standards ให้การบริการที่เป็นเอกลักษณ์และพิเศษในการดูแลช้างเลี้ยงในเอเชียให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


​ปางช้างที่ได้รับการรับรองจาก Asian Captive Elephant Standards นั้นเรียกได้ว่าเกินความคาดหวัง และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านสวัสดิภาพช้างเลี้ยงที่ดีที่สุดที่มีให้ทุกที่

เข้าร่วมขับเคลื่อนไปกับมารตฐานปางช้างและรับการรับรองจากมารตฐานปางช้างระดับสากล ถือเป็นการลงทุนที่จำเป็น สำหรับชื่อเสียงในระดับสากลให้กับปางช้างของท่าน