ELEPHANT RESEARCH

ช้างบ้าน หรือ ช้างเลี้ยงในทวีปเอเชียนั้นมีบทบาทสำคัญทั้งในศาสนาของมนุษย์มานับกว่า 4,000 ปี ซึ่งรวมถึงการใช้เพื่อบูชาทางจิตใจและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง และพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น

เป็นที่น่าเสียดายที่ช้างเอเชียถูกจำแนกว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ จึงทำให้การดูแลช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดี รวมไปถึงความปลอดภัยของช้างกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าแต่ก่อน แม้จะมีบางความคิดว่าช้างทุกเชือกการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นควรต้องอาศัยอยู่แต่ในป่าเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้วช้างบ้าน หรือช้างเลี้ยงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยมากกว่า ไม่ว่าจะด้วยการเข้าถึงกระบวนการรักษาพยาบาลได้สะดวก รวดเร็ว และอีกทั้งสามารถสื่อสารกับควาญช้าง นายสัตวแพทย์ หรือคนเลี้ยง ได้มากกว่าช้างป่า ฯ

  

การท่องเที่ยวชมช้างสามารถเป็นการสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างไปพร้อม ๆ กับการรักษาศิลปะโบราณของเจ้าของช้างได้ หากทำอย่างถูกต้อง การท่องเที่ยวชมช้างอาจเป็นผลดีต่อช้าง ต่อชุมชน และต่อช้างสายพันธุ์เอเชียทั้งหมด เยี่ยมชม หน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสวัสดิภาพ ของเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้าใจ และปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับช้างเลี้ยงเอเชียในศตวรรษที่ 21

   

 

ที่ Asian Captive Elephant Standards เราประสานระหว่างการอนุรักษ์ช้างกับการท่องเที่ยวช้าง เยี่ยมชมได้ที่ ปางช้างที่ได้รับการรับรองโดย ACES

Elephant riding


Kongsawasdi S, Brown JL, Boonprasert K, Pongsopawijit P, Wantanajittikul K, Khammesri S, Tajarernmuang T, Thonglorm N, Kanta-In R, Thitaram C. Impact of Weight Carriage on Joint Kinematics in Asian Elephants Used for Riding. Animals. 2021; 11(8):2423. https://doi.org/10.3390/ani11082423
Elephant enrichment


Fernandez EJ, Upchurch B, Hawkes NC. Public Feeding Interactions as Enrichment for Three Zoo-Housed Elephants. Animals. 2021; 11(6):1689. https://doi.org/10.3390/ani11061689
Elephant welfare


Bansiddhi P, Brown JL, Thitaram C. Welfare Assessment and Activities of Captive Elephants in Thailand. Animals. 2020; 10(6):919. https://doi.org/10.3390/ani10060919
Captive elephant conservation


Suter, IC. Rewilding or reviewing: Conservation and the elephant-based tourism industry. Animal Sentience. 2020; 28(3). DOI: 10.51291/2377-7478.1556
Elephant interactions


Bansiddhi P, Brown JL, Khonmee J, et al. Management factors affecting adrenal glucocorticoid activity of tourist camp elephants in Thailand and implications for elephant welfare. 2019; PLoS One. 2019;14(10):e0221537. Published 2019 Oct 1. DOI:10.1371/journal.pone.0221537