top of page

ช้าง (เอเชีย)

ช้างเอเชียมีประวัติศาสตร์การใช้ชีวิตภายใต้การดูแลของมนุษย์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เทพเจ้าทางศาสนาจนไปถึงผู้ช่วยงานด้านป่าไม้ ช้างเอเชียได้ช่วยสร้าง ขยาย และพัฒนาชุมชนทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มรดกทางวัฒนธรรมนี้สมควรได้รับการสานต่อด้วยความคาดหวังแบบสมัยใหม่ ช้างบ้าน หรือช้างเลี้ยงไม่ควรได้รับอันตรายหรืออยู่ด้วยความหวาดกลัวมนุษย์ เนื่องด้วยช้างเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ จึงสมควรให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพช้างในเอเชียมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยจำนวนปางช้างที่มากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้วิธีการตีความ และความเข้าใจที่ปางช้างใช้ในการดูแลช้างของพวกเขาอาจค่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก

 

ACES จัดให้มีกระบวนการประเมินผลที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถระบุได้ว่าปางช้างของท่านเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีสวัสดิภาพปางช้างที่มีคุณภาพหรือไม่ การรับรองจะทำให้ปางช้างของท่านสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ ACES เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดได้ ทำให้ปางช้างของท่านโดดเด่นมากกว่าปางช้างอื่น

bottom of page