top of page

ประวัติทีมงาน

The ACES team has a wealth of knowledge and experience in elephant research, care and tourism sustainability. Our partners are some of the world’s leading elephant veterinarians and researchers. Combined, we have developed a system that makes us the strongest regulatory organisation servicing the elephant tourism industry.

IMG-20230211-WA0014.jpg

นิโคลัส ดูย์โบคาร์ด    

ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบและรับรอง       

 นิโคลัสมีส่วนร่วมในงานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดสิบสามปีที่ผ่านมา เขาเป็นผู้ตรวจสอบ และที่ปรึกษาของโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งรับผิดชอบงานด้านแผนการรับรองมารตฐาน นิโคลัส มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การริเริ่ม การใช้เกณฑ์ และงานมาตรฐานมากมาย ปัจจุบันนี้เขาอุทิศความรู้และทักษะการทำงานของเขาให้กับ Asian Captive Elephant Standards      

ACES-Pete_resize.jpg

พิชกร กัลมาพิจิตร

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการปางช้าง

พิชกรเกิดและเติบโตในครอบครัวของคนดูแลช้างและเจ้าของปางช้าง ทำให้เขามีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนช้างเลี้ยงในประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง ความมุ่งมั่นของเขาคือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนชาวช้าง และคาดหวังให้ช้างเลี้ยงถึงคนเลี้ยงช้างมีสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมองเห็นความสำคัญของเกณฑ์สำคัญต่าง ๆที่เอื้อต่อมาตรฐาน และการดำรงชีพของพวกเขา

Ingrid-100-Edit-PrintRes_edited_edited.j

ดร. อิงกริด ซูเทอร์

นักวิจัยช้างเลี้ยง

ดร. อิงกริด ซูเทอร์ จบปริญญาเอกด้านการอนุรักษ์ช้าง โดยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับช้างเลี้ยงในประเทศลาว เธอใช้เวลาหลายปีในงานด้านการอนุรักษ์ตามชุมชนต่าง ๆ รวมถึงการทำงานให้กับองค์กร ElefantAsia และ IUCN ดร. อิงกริดได้ทำการสัมภาษณ์ควาญช้างกว่า 150 คน และยังคงสนใจในการทำงานร่วมกับเจ้าของช้างเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับเจ้างของช้าง ครอบครัว และช้างของเขาอีกด้วย

Sam .png

MR SARAWUT (SAM)

Elephant Venue Auditor

Sam has over 20 years’ experience managing one of the largest elephant camps in Thailand where he cared for over 80 elephants, Sam’s skills include elephant health, government regulation and human resources.

Matteo_resize.png

MATTEO BIERSCHNEIDER

Elephant Venue Auditor

Matteo is the CEO and Founder of Wise Steps Travel, a responsible tourism social enterprise in Indonesia. Matteo has over 10 years’ experience in sustainable tourism development and has been an ACES elephant camp auditor since 2019.

Damien Goget.png

DAMIEN GOGET

Elephant Venue Auditor

Damien has been living in Thailand since 2006 and engaged in many of Phuket’s environmental and sustainable living ventures. Founder of the Phuket Farmers Club, Damien is passionate about connecting children and adults back to nature through sustainable living. Damien is a strong supporter of organic and permaculture methods of agriculture and supports strong ties between local famers and elephant venues. Damien’s excellent policy development, analytical skills and relationship-building are all essential qualities in his role as an ACES camp auditor.

Trang Nguyen.png

TRANG NGUYEN

Elephant Venue Auditor

Representing Vietnam is our auditor, Trang Nguyen. Trang is a Senior Associate and Sustainable Tourism Consultant at Clickable Impact Consulting Group. Holding a Masters degree in Tourism Management, Trang has worked on sustainable tourism projects for organisations including the Asia Development Bank, the Pacific Asia Travel Association and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations. With a strong interest in responsible travel and community-based solutions, Trang is the perfect person to lead our elephant venue audits.

Follow us on LinkedIn, Facebook and on our News & Research page for industry updates and more about our work and recent activities.

Contact Us about ACES certification or to discuss research, training, tourism initiatives or development opportunities.

bottom of page