ประวัติทีมงาน

PK_website.jpeg

พิชกร กัลมาพิจิตร

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการปางช้าง

พิชกรเกิดและเติบโตในครอบครัวของคนดูแลช้างและเจ้าของปางช้าง ทำให้เขามีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนช้างเลี้ยงในประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง ความมุ่งมั่นของเขาคือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนชาวช้าง และคาดหวังให้ช้างเลี้ยงถึงคนเลี้ยงช้างมีสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมองเห็นความสำคัญของเกณฑ์สำคัญต่าง ๆที่เอื้อต่อมาตรฐาน และการดำรงชีพของพวกเขา

photo-n-dubrocard.jpg

นิโคลัส ดูย์โบคาร์ด

ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบและรับรอง

นิโคลัสมีส่วนร่วมในงานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดสิบสามปีที่ผ่านมา เขาเป็นผู้ตรวจสอบ และที่ปรึกษาของโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งรับผิดชอบงานด้านแผนการรับรองมารตฐาน นิโคลัส มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การริเริ่ม การใช้เกณฑ์ และงานมาตรฐานมากมาย ปัจจุบันนี้เขาอุทิศความรู้และทักษะการทำงานของเขาให้กับ Asian Captive Elephant Standards

Ingrid-100-Edit-PrintRes_edited_edited.j

ดร. อิงกริด ซูเทอร์

นักวิจัยช้างเลี้ยง

ดร. อิงกริด ซูเทอร์ จบปริญญาเอกด้านการอนุรักษ์ช้าง โดยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับช้างเลี้ยงในประเทศลาว เธอใช้เวลาหลายปีในงานด้านการอนุรักษ์ตามชุมชนต่าง ๆ รวมถึงการทำงานให้กับองค์กร ElefantAsia และ IUCN ดร. อิงกริดได้ทำการสัมภาษณ์ควาญช้างกว่า 150 คน และยังคงสนใจในการทำงานร่วมกับเจ้าของช้างเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับเจ้างของช้าง ครอบครัว และช้างของเขาอีกด้วย