top of page

ประวัติความเป็นมา

ช้างบ้าน หรือ ช้างเลี้ยงในทวีปเอเชียนั้นมีบทบาทสำคัญทั้งในศาสนาของมนุษย์มานับกว่า 4,000 ปี ซึ่งรวมถึงการใช้เพื่อบูชาทางจิตใจและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง และพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น

เป็นที่น่าเสียดายที่ช้างเอเชียถูกจำแนกว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ จึงทำให้การดูแลช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดี รวมไปถึงความปลอดภัยของช้างกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าแต่ก่อน แม้จะมีบางความคิดว่าช้างทุกเชือกการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นควรต้องอาศัยอยู่แต่ในป่าเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้วช้างบ้าน หรือช้างเลี้ยงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยมากกว่า ไม่ว่าจะด้วยการเข้าถึงกระบวนการรักษาพยาบาลได้สะดวก รวดเร็ว และอีกทั้งสามารถสื่อสารกับควาญช้าง นายสัตวแพทย์ หรือคนเลี้ยง ได้มากกว่าช้างป่า ฯ

  

การท่องเที่ยวชมช้างสามารถเป็นการสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างไปพร้อม ๆ กับการรักษาศิลปะโบราณของเจ้าของช้างได้ หากทำอย่างถูกต้อง การท่องเที่ยวชมช้างอาจเป็นผลดีต่อช้าง ต่อชุมชน และต่อช้างสายพันธุ์เอเชียทั้งหมด เยี่ยมชม หน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสวัสดิภาพ ของเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้าใจ และปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับช้างเลี้ยงเอเชียในศตวรรษที่ 21

   

 

ที่ Asian Captive Elephant Standards เราประสานระหว่างการอนุรักษ์ช้างกับการท่องเที่ยวช้าง เยี่ยมชมได้ที่ ปางช้างที่ได้รับการรับรองโดย ACES

“การเลี้ยงช้างนั้นถือเป็นเรื่องปกติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉันเคารพในเรื่องนั้น แต่ฉันต้องการให้ช้างเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างมีจริยธรรมและมีมนุษยธรรม”

เฮเทอร์ บริสเบน

bottom of page