มาตรฐานของเรา

นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปัจจุบันนั้นจะให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบและความใส่ใจต่อโลกโดยการเคารพวัฒนธรรมและการปฏิบัติในท้องถิ่น ตัวเลือกที่ท่านเลือกสามารถส่งผลต่อธุรกิจท้องถิ่น และวิธีการดำเนินกิจการของพวกเขาให้ไปในทิศทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้องการสัมผัสกับเสน่ห์ของช้างโดยไม่มีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์

 

เลือกปางช้างที่ได้รับการรับรองจาก ACES สำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวในครั้งหน้าของท่าน นี่เป็นอีกวิธีที่ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าการเยี่ยมชมปางช้างของท่านจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตช้าง ควาญช้าง และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นได้ ท่านสามารถติดต่อปางช้างที่ท่านต้องการ และขอให้พวกเขารับรองปางช้างของพวกเขากับเรา 

 

มาตรฐานของเรามีข้อกำหนดเกินกว่าความต้องการของทุกภาคส่วน เพื่อสวัสดิภาพของช้างเลี้ยง กระบวนการประเมินของเราได้รับการออกแบบและรับรองโดย ผู้เชี่ยวชาญช้างอิสระ กระบวนการนี้จะคำนึงถึงการบริหารจัดการดูแลปางช้างทั้ง 8 ด้านอย่างละเอียด:

1

การบริหารจัดการดูแลปางช้าง

การขึ้นทะเบียนช้าง, หนังสือประจำตัวช้าง, ไมโครชิพ, รายงานประจำปีของปางช้าง, กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

3

สวัสดิภาพ

แผนการดูแลด้านอาหารช้าง, สัตวแพทย์และการตรวจสุขภาพประจำ, คะแนนชี้วัดการตรวจสภาพร่างกาย, ระเบียบ วิธีการควบคุมช้าง, สุขภาพโดยทั่วไปของช้าง, การจัดการดูแลลูกช้าง, การจัดการดูแลช้างตกมัน, การจัดการดูแลช้างสูงอายุ

5

คุณภาพและโครงสร้างพื้นฐานของปางช้าง

การใช้พลังงาน / ทรัพยากร, การกำจัดมูลช้าง - สิ่งปฏิกูล, การรีไซเคิล

7

ความสัมพันธ์ในชุมชน

การมีส่วนร่วมในชุมชน, งาช้างและ ผลิตภัณฑ์ต้องห้าม

2

การบริหารจัดการพนักงาน

บันทึกพนักงาน, เงินเดือนพนักงาน, ประกันอุบัติเหตุพนักงาน, การพัฒนาฝีมือแรงงาน, สิทธิลาป่วยและวันหยุด, สถานที่พักอาศัยพนักงาน

4

ปฏิสัมพันธ์

ตารางการทำงานช้าง, การอาบน้ำช้าง, การขี่ช้าง, การให้อาหารช้าง, การติดต่อทางสังคม และการปฏิสัมพันธ์ของช้าง

6

ความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้เข้าชม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว, ความรับผิดชอบ, สิ่งอำนวยความสะดวก

8

การอนุรักษ์

ส่งเสริม และพัฒนาเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับช้าง, การอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างคนกับช้าง, ความตระหนักถึงเรื่องการอนุรักษ์ช้าง

ACES_icon_not_work_with.png

ACES จะไม่ทำงานกับปางช้างที่:

 • ไม่ปฏิบัติตาม หลักการ 5 ข้อเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์

 • บังคับให้ช้างทำงานในสภาพอากาศร้อนจัด

 • ไม่ให้ช้างพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือไม่ให้ช้างเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด

 • ไม่ได้จัดหาที่พักอาศัยที่เหมาะสม

 • บังคับให้ช้างแสดงพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ เช่น เทคนิคละครสัตว์ การยืนอยู่ด้วยขาหลัง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • ไม่สามารถให้เอกสารทางกฎหมาย เอกสารการจดทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงที่มาของช้างทุกเชือก

 • ให้อาหารช้างน้อยเกินไป โดยการขาดความหลากหลายของสารอาหารตามฤดูกาล 

 • มีส่วนร่วมในการค้าสัตว์ป่า หรือการใช้สัตว์หรือพืชอย่างผิดกฎหมาย

 • มีการอบรมควาญช้างที่ไม่ดี และ/หรือควาญช้างที่แสดงพฤติกรรมซึ่งอาจเป็นอันตรายใด ๆ ต่อช้าง

ACES_icon_work_with.png

ACES จะทำงานร่วมกับปางช้างที่:

 • มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการเข้าร่วมกับ ACES และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของปางช้าง

 • สนับสนุนการอนุรักษ์ช้างในท้องถิ่น

 • สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกร

“ACES ช่วยให้ฉันได้เยี่ยมชมปางช้างโดยไม่ต้องเป็นกังวลว่าช้างจะถูกปฏิบัติลับหลังอย่างไรหลังจากเวลาปางช้างปิด”

คลีเมนซ์ สกอตแลนด์