ร่วมขับเคลื่อนไปกับมารตฐานปางช้าง

Asian Captive Elephant Standards (ACES) is an independent enterprise providing elephant camps with the methodology, guidance and on-site support to ensure all captive elephants are receiving the highest level of welfare possible. We work with camps, governments, communities and industry bodies to provide the best outcomes for elephants under human care. 

การตรวจสอบและประเมินผล

การได้รับใบรับรอง ACES จะช่วยให้คุณสามารถแสดงมาตรฐานสวัสดิภาพช้างขั้นสูงแก่ผู้เยี่ยมชมที่ปางช้างของคุณ

การมีส่วนร่วมและการสนับสนุน

พนักงานของเราทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการบริหารจัดการปางช้าง การตรวจสอบระหว่างประเทศ และการอนุรักษ์ช้าง คุณจะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดีที่สุดตลอดกระบวนการประเมินและกระบวนการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้

การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรม

งานของเราเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและปูทางสำหรับการพัฒนาเชิงบวกอันน่าตื่นเต้นในการอนุรักษ์ช้าง สวัสดิภาพ และการท่องเที่ยว เรามีส่วนร่วมกับธุรกิจ รัฐบาล และนักวิจัยเพื่อมอบสวัสดิภาพปางช้างที่มีคุณภาพสูงสุด

ACES_icon_leader.png
ผู้นำอุตสาหกรรมและสถานะผู้สนับสนุนช้าง
ACES_icon_brand.png
ผู้นำผู้เข้าชมและความน่าเชื่อถือของแบรนด์
ACES_icon_markets.png
เข้าสู่ตลาดระดับชาติและนานาชาติใหม่
ACES_icon_network.png
เข้าถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ของบริษัททัวร์และผู้นำอุตสาหกรรม
ACES_icon_support.png
การสนับสนุนจากองค์กรอิสระที่เชื่อถือได้และโปร่งใส

as featured in

Exo Travel logo.png
Fodors Travel.png
France 2.jpg
Mekong Tourism.jpeg